PN-EN ISO 11124-1

Nr Normy

PN-EN ISO 11124-1:2000

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja

Streszczenie

Podano klasyfikację i definicje metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Określono właściwości wymagane dla pełnego oznaczenia tych ścierniw