PN-EN ISO 11124-2

Nr Normy

PN-EN ISO 11124-2:2000

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego

Streszczenie

Podano wymagania dla dwunastu granulacji ścierniw z żeliwa utwardzonego, które są stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Określono zakresy wielkości ziaren ściernych, wartości twardości, gęstości, oraz wymagania dotyczące wad, struktury i składu chemicznego