PN-EN ISO 11124-3

Nr Normy

PN-EN ISO 11124-3:2000

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa

Streszczenie

Podano wymagania dla czternastu granulacji kulistego śrutu i dwunastu granulacji ostrokątnego śrutu z wysokowęglowego staliwa, które są stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Określono wartości twardości i gęstości oraz wymagania dotyczące wad, struktury i składu chemicznego