PN-EN ISO 11124-4

Nr Normy

PN-EN ISO 11124-4:2000

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Kulisty śrut z niskowęglowego staliwa

Streszczenie

Podano wymagania dla dwunastu granulacji kulistego śrutu z niskowęglowego staliwa, które są stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Określono wartości twardości i gęstości oraz wymagania dotyczące wad, struktury i składu chemicznego