Norma ISO 11126

 

Norma ISO 11126

Tytuł: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej

Przygotowano dokładne wymagania dotyczące niemetalowych ścierniw, czyli:

  • Żużel pomiedziowy
  • Żużel paleniskowy
  • Żużel poniklowy
  • Żużel wielkopiecowy
  • Elektrokorund
  • Piasek oliwinowy
  • Staurolit
  • Almandyn

W części pierwszej opisano ogólne wprowadzenie i klasyfikację. Druka część została usunięta, natomiast części od 3 do 10 opisują ogólne zakresy w wielkości, twardości Mohsa i gęstości granulacji, zawartości wilgoci, przewodnictwo wodnego ekstraktu i zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie dla kolejnych rodzajów ścierniw.

 ISO 11126-1

 ISO 11126-3

 ISO 11126-4

 ISO 11126-5

 ISO 11126-6

 ISO 11126-7

 ISO 11126-8

 ISO 11126-9

 ISO 11126-10