Normy ISO 12944

 Tytuł: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich

Norma wprowadza klasyfikację środowisk według stopnia korozyjności, oraz klasyfikację trwałości systemów malarskich.

W dalszej części normy można znaleźć regóły projektowania, których zachowanie pomaga uniknąć tworzenia się ognisk korozji (rdzy). Do wymienionych o opisanych przez normę rodzajów powierzchn i można dobrać odpowiednie systemy malarskie, a następnie opisać je w dokumentacji do prac związanych z budową nowych i odnawiania starych obiektów.

Norma 12944 przekazuje wiedzę na tematy niezbędne w etapie planowania prac związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi, są to podstawy których znajomość potrzebna jest przy każdym projekcie ochrony przed korozją.

ISO 12944-1 - Ogólne wprowadzenie

ISO 12944-2 - Klasyfikacja środowisk

ISO 12944-3 - Zasady projektowania

ISO 12944-4 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

ISO 12944-5 - Ochronne systemy malarskie

ISO 12944-6 - Laboratoryjne metody badań właściwości

ISO 12944-7 - Wykonywanie i nadzór prac malarskich

ISO 12944-8 - Opracowanie dokumentacji dotyczących nowych prac i renowacji