Norma ISO 8501

Norma ISO 8501

Tytuł: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni

Norma ta precyzuje stopnie skorodowania oraz stopnie przygotowania powierzchni stalowych wcześniej nie malowanych, lub których stara powłoka malarska była kompletnie usunięta i pozostawiona bez zabezpieczenia na działanie warunków atmosferycznych. Poszczególne poziomy zostały zdefiniowane opisowo wraz ze zdjęciami, biorąc pod uwagę ramy toleracji dla każdego ze stopni.

Norma ta ma zastosowanie przy stali walcowanej na gorąco, której powierzchnia jest przygotowywana do malowania za pomocą obróbki strumieniowo - ściernej, narzędzi ręcznych lub elektrycznych, a także metodą oczyszczania płomieniowego.

  • Dla obróbki strómieniowo ściernej wyróżniono 4 klasy czystości powierzchni - Sa 3, Sa 2,5, Sa 2, Sa 1,
  • Dla obróbki narzędziami ręcznymi lub z napędem mechanicznym wyróżniono 2 klasy czystości powierzchni - St 3, St 2,
  • Dla obróbki metodą oczyszczania płomieniowego wyróżniono 1 klasę czystości - F1.

W Normie znajdziemy również opis stopni przygotowania spoin, krawędzi oraz obszarów z wadami powierzchni.

ISO 8501-1

ISO 8501-2

ISO 8501-3

ISO 8501-4