PN-EN ISO 8502-1

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-1

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 1: Terenowa metoda oznaczania rozpuszczalnych w wodzie produktów korozji żelaza

Streszczenie

Opisano metodę która wykorzystuje wskaźniki testowe w postaci pasków wrażliwych na jony żelaza w celu oceny rozpuszczalności w wodzie produktów korozji żelaza na powierzchni wypiaskowanej. Nie stosuje się tej metody do ręcznie czyszczonych powierzchni stalowych