PN-EN ISO 8502-2

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-2:2006

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 2: Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach

Streszczenie

Opisano metodę oznaczania łatwo rozpuszczalnych w wodzie soli zawierających jon chlorkowy, występujących na powierzchni stali przed czyszczeniem, podczas czyszczenia lub po oczyszczeniu, która może być również stosowana w przypadku powierzchni z wcześniej nałożonymi powłokami