PN-EN ISO 8502-3

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-3:2000

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 3:Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)

Streszczenie

Określono metodę oceny ilości i wielkości cząstek kurzu na powierzchni stali przygotowanej do malowania, z zastosowaniem taśmy samoprzylepnej. Podano zasadę metody, aparaturę, wykonanie oznaczań, klasyfikację wielkości cząstek oraz metodę oceny ilości cząstek kurzu przez porównanie z zamieszczonymi wzorcami. W załączniku (informacyjnym) przedstawiono konstrukcję przykładowego aparatu dociskającego taśmę do podłoża z ustalonym obciążeniem