PN-EN ISO 8502-5

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-5:2005

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki do oznaczania jonów)

Streszczenie

Opisano terenową metodę oznaczania jonów chlorkowych za pomocą specjalnych rurek do oznaczania jonów, która może być stosowana na powierzchniach stalowych, przed i po oczyszczeniu, jak również na powierzchniach pomalowanych pomiędzy nakładaniem kolejnych powłok