PN-EN ISO 8502-6

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-6:2007

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy -- Metoda Bresle`a

Streszczenie

Opisano metodę ekstrakcji, w celu wykonania analizy, rozpuszczalnych zanieczyszczeń z powierzchni, za pomocą elastycznych naczynek w postaci przylepnych celek, które można przymocować do dowolnej powierzchni, niezależnie od jej kształtu (płaskiej lub zakrzywionej) i jej ukierunkowania (nachylenia w dowolnym kierunku, łącznie ze skierowaniem ku dołowi)