PN-EN ISO 8502-7

 

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-7 wycofana

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 7: Możliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejów i smarów

Streszczenie

Opisano metody możliwe do stosowanie w warunkach terenowych do sprawdzania rodzajów olejów i smarów znajdujących się na przygotowywanej do malowania powierzchni metalu