PN-EN ISO 8502-8

Nr Normy

PN-EN ISO 8502-8:2006

Tytuł

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 8: Terenowa metoda refraktometrycznego oznaczania wilgoci

Streszczenie

Opisano terenową metodę oznaczania wilgoci, która zazwyczaj tworzy się na skutek kondensacji wody, na powierzchniach stali przed nałożeniem farby