Normy ISO 8503

Norma ISO 8503

Tytuł: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej.

Odpowiednie przygotowanie powierzchni stalowej ma na celu nie tylko oczyszczenie jej, lecz także nadanie jej odpowiedniej szorstkości, czyli mikro porowatości, aby zwiększyć przyczepność (adhezję) nakładanej warstwy farby i innych powłok. Szorstkość powierzchni ocenia się zgodnie z 5 częściami normy ISO 8501. Kolejne części normy opisują metody badania chropowatości przygotowywanej powierzchni za pomocą wzorców, mikroskopu, przyrządów stykowych, metod wzrokowych i dotykowych.

 ISO 8503-1

 ISO 8503-2

 ISO 8503-3

 ISO 8503-4

 ISO 8503-5