Norma ISO 11124

Norma ISO 11124

Tytuł: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej.

Przygotowano dokładne wymagania dotyczące metalowych ścierniw, czyli:

  • śrut z żeliwa utwardzanego
  • śrut z wysokowęglowego staliwa
  • śrut z niskowęglowego staliwa

W czterech częściach opisano ogólne zakresy w wielkości, twardości i gęstości granulacji, wymagania składu chwmicznego i struktury.

 ISO 11124-1

 ISO 11124-2

 ISO 11124-3

 ISO 11124-4