Norma ISO 8502

 

Norma ISO 8502

Tytuł: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni

Norma ISO 8502 opisuje różne metody badania czystości powierzchni przygotowywanych do malowania lub nakłdania powłok.

Głównymi zabrudzeniami powierzchni są:

  • produkty korozji żylaza
  • chlorki
  • kurz
  • oleje
  • smary
  • osiadła na powierzchni para
  • sole
  • siarczany

 ISO 8502-1

 ISO 8502-2

 ISO 8502-3

 ISO 8502-4

 ISO 8502-5

 ISO 8502-6

 ISO 8502-7

 ISO 8502-8

 ISO 8502-9

 ISO 8502-10

 ISO 8502-11

 ISO 8502-12