Normy ISO w piaskowaniu i malowaniu

Jako firma prężnie działająca w branży zabezpieczeń antykorozyjnych musimy spełniać Ważne normy ISO stosowane przy pracach antykorozyjnychogólnoświatowe wymogi i wytyczne dotyczące prac piaskarsko malarskich opisane w normach ISO.

Wydawać by się mogło, iż przygotowanie powierzchni do malowania za pomocą obróbki strumieniowo - ściernej jest rzeczą niezwykle prostą, podobnie jak samo malowanie natryskowe. Niestety tak nie jest, ponieważ aby uzyskać odpowiednią trwałość powłok malarskich oraz dostosować powłokę do warunków z jakimi będzie miała styczność, trzeba wykonać odpowiednich wyborów, m.in:

W pracach malarsko - piaskarskich trzeba także sprawdzić i ocenić:

  • chropowatość powierzchni przed malowaniem,
  • czystość powierzchni (pod względem smarów, olejów, kurzu, osiadłej pary, korozji, itp.),
  • warunki atmosferyczne podczas piaskowania,
  • warunki atmosferyczne podczas malowania (czy spełnione są wymogi określone dla danej farby),
  • grubość powłoki malarskiej podczas malowania,
  • grubość i stan powłoki malarskiej po wyschnięciu.

Wymionione powyżej elementy co do których trzeba dokonać wyboru i które należy ocenić w większości są uwzględnione w 7 normach ISO wydanych przez Międzynaraodą Organizację Normalizacyjną

Aby wykonywać profesjonalnie prace w zakresie antykorozji musimy znać i stosować standardy kwalifikacji, wymagania oraz metody oceny opisane przez 7 norm ISO wymienionych poniżej. Znajomość ich jest niezbędna podczas proponowania najlepszych rozwiązań zabezpienień antykorozyjnych, jeżeli takie nie są narzucone przez zleceniodawcę, precyzyjnego określania problemów i opisu sytuacji, a także do bezbłędnego odczytywania specyfikacji budowlanych.

 

ISO 8501 - Wzrokowe motody oceny czystości powierzchni przygotowywanych do malowania

ISO 8502 - Badania służące do oceny czystości powierzchni przygotowywaniych do malowania

ISO 8503 - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo - ściernej

ISO 8504 - Metody przygotowania powierzchni

ISO 11124 - Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo - ściernej

ISO 11126 - Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo - ściernej

ISO 12944 - Farby i Lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich